Online chat

Zdroj financí dotačních programů na obnovitelné zdroje

24.10.2023

Přečtěte si, kde se záskávají finance na dotační programy pro obnovitelné zdroje.

„To jsou samý dotace, kde na to ten stát bere?“ – takové a podobné otázky se objevují v mnohých diskusích u dotačních programů na obnovitelné zdroje. Jednotlivé dotační programy ale mají přesně definované zdroje, odkud čerpají finance na podporu. 

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR a zaměřuje se na úspory energií v rodinných a bytových domech. Lze z něho mimo jiné čerpat na obnovitelné zdroje, jako jsou fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, nabíjecí stanice pro elektromobily či fotovoltaický ohřev vody, a to v programech Nová zelená úsporám a NZÚ Light. Výzva, která startuje od září 2023, má k dispozici na jednotlivé programy celkem 55 miliard korun. 

„Od letošního září bude Nová zelená úsporám využívat financování z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, které je účelově vázáno na energetické úspory v domácnostech. … Zdrojem pro Modernizační fond jsou peníze z výnosů z emisních povolenek. Nejde tedy ani o peníze daňových poplatníků, ani o peníze ze státního rozpočtu, krácení dotací v rámci vládního úsporného balíčku se proto Nové zelené úsporám netýká a ani v budoucnu týkat nebude,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík.

Untitled design 

S navýšením prostředků se rozšířily i skupiny, které z dotačního programu NZÚ 2023 mohou čerpat. Nově se prostředky uvolňují i pro bytové domy. Dotace pro bytové domy budou zacíleny podle typu vlastníka bytového domu, respektive bytové jednotky v daném domě. Základní skladba dotací pro jednotlivé bytové domy zůstává zachována, ale byla nově doplněná o možnost výměny starých plynových kotlů. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD) získají navíc nejen možnost čerpat dotaci zálohově, ale i bonusové plnění za každou nízkopříjmovou domácnost. 

„To je dobrá zpráva zejména pro ty bytové domy, kde výraznou část vlastníků tvoří rodiny seniorů či rodiny pobírající příspěvek na bydlení, kteří z obav z financování nemusí projekt podpořit. Právě na takovéto vlastníky dostane SVJ či BD zvýšenou dotaci a není pak nutné jim zvyšovat pravidelné zálohy do fondu oprav jako kompenzaci náročné investice,“ vysvětluje René Milota, jednatel společnosti Acetex

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily další kolo Kotlíkových dotací. Dotace je určena pouze pro nízkopříjmové domácnosti na výměnu starých kotlů na tuhá paliva, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Alokováno v tomto programu, který administrují jednotlivé krajské úřady, je 1,7 miliardy korun. To pokryje výměnu zhruba 15 tisíc kotlů. Finanční prostředky na tuto dotaci jsou čerpány z Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR. 

„Konečný termín pro výměnu kotlů na tuhá paliva je stanoven na 31. 8. 2024. Využití Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti vnímám jako vhodný krok pro nízkopříjmové, lze z něj získat až 95 % nákladů na výměnu,“ zmiňuje René Milota z Acetexu a pokračuje: „V tomto „kole“, které bylo spuštěno již v létě, jsou necelé 2 miliardy korun, Zájemci by tedy neměli otálet, pokuty za využívání nevyhovujících kotlů po 1. 9. 2024 mohou být až 50 000 Kč.“

Untitled design1 

Konzultace zdarma

Získáte plnohodnotný návrh optimalizace energetické náročnosti vašeho domu a my vám zařídíme dotaci.

?

PSČ je pro náš důležité z důvodu přidělení správného
obchodně-technického zástupce, který má na starost vaši lokalitu

Prosím zkontrolujte zápis PSČ.

?

Zde vložte svůj promo kód. Neznáte-li svůj promo kód a
nebo byste chtěli zjistit více informací o programu
klientských doporučení, klikněte ZDE.

?

Fotografie střechy, vyúčtování elektřiny, atd.

icon
*povinné pole