micro-banner-img
Zjistit více
micro-banner-img allianz

Pojištění
dodavatele

Dotace Nová Zelená Úsporám 2021+

 • Pro rodinné domy
  Platí pro starší domy a pro novostavby po 2 letech od kolaudace.
 • Bez starostí
  Vše vyřídíme za vás.
 • S garancí
  Při splnění základních podmínek.
Domluvit konzultaci
dotace nzu

Dřívější podmínka získání dotace, nutnost domácnosti spotřebovat alespoň 70 % vyrobené energie, teď už neplatí. Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp. Maximální výše dotace se navyšuje na 200 000 Kč a 5 000 Kč bonus.

Nelimitovaná velikost fotovoltaiky

Je také zrušen limit velikosti fotovoltaiky. Na střechu nyní můžete umístit tolik panelů, kolik je konstrukčně možné. Finanční dotace je limitovaná pouze na instalovaném výkonu 10 kWp, za každý další kWp nad limit dotaci nedostanete. To však v praxi neznamená, že by větší instalace nebyla povolena.

Majitelé fotovoltaické elektrárny nad výkon 50 kWp se stávají podnikateli v energetice, z čehož plyne potřeba získat licenci od ERÚ a živnostenské oprávnění. U velikosti nad 50 kWp se navíc přidává ještě stavební povolení. Fotovoltaika do 50 kWp je ve většině případů plně dostačující.

Starší dům vs. novostavba

Získání dotace je nově u některých starších objektů snazší, nové podmínky umožňují získat dotaci i rekreačním objektům, ty byly doteď z podoblasti C.3 zcela vyloučeny. Jejich majitelé mají nyní nárok na plnou výši dotací, pokud prokážou, že daný objekt má přidělené číslo popisné nebo evidenční a je alespoň 24 měsíců využíván k trvalému bydlení.

Nově mohou získat dotaci také ostrovní systémy, kde je podmínka ta, aby byly skutečně 100% „off-grid“, tedy aby nebyly vůbec připojené k síti

Jak získání dotace probíhá

osobní schůzka
Ověříme, zda splňujete kritéria žádosti.
1
Technik posoudí situaci a navrhne řešení.
2
Zašleme vaši žádost na příslušný kraj.
servis
Začínáme s instalací zvoleného zařízení.

Zajistíme úplně vše

 • Zajistíme odborný posudek.
 • Postaráme se o kompletní projektovou dokumentaci.
 • Připravíme veškeré žádosti pro program Nová zelená úsporám.
 • Připravíme revizní zprávu.
 • Vypracujeme žádosti distributorovi energií.
 • Pustíme se do práce!
Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření – typy zdrojů Zařídíme dotaci
TČ-vytápění Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 Kč
TČ-vytápění+ Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 100 000 Kč
TČ+FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000 Kč
TČ-vzduch Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč
Kotel-plyn Plynový kondenzační kotel 35 000 Kč
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč
Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Zařídíme dotaci
SOL Solární termický ohřev vody 45 000 Kč
SOL+ Solární termický ohřev vody s přitápěním 60 000 Kč
FV Solární fotovoltaický ohřev vody 45 000 Kč
TČ-V Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody 45 000 Kč
Instalované části systému FVE Zařídíme dotaci
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč

Obecné informace

Fotovoltaický systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě RD, nebo jiné speciální konstrukci, přizpůsobená tak, aby neomezovala růst vegetace a její údržbu. Tato podmínka je nová! Dovoluje tak u RD umístit na montážní zemní konstrukci, která bude dostatečně vzdálena od zemního povrchu, s růstem zeleně a stříhání zeleně, v případě že RD má nevhodnou orientovanou nebo příliš členitou střechu, staticky nevhodnou střechu apod.

Realizace úsporných opatření v rodinných domech nacházející se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením podpory o 10 %. Tato podmínka je nová.

Nově lze fotovoltaický systém s dotací instalovat i na rekreační objekty, sloužící k trvalému bydlení, přestože tak nejsou kolaudovány a mají označení E. U tohoto typu objektů je nutné prokázat, že slouží trvalému rodinnému bydlení, a to již nejméně 2 roky před podáním dotační žádosti. Tato podmínka je nová! Dovoluje tak pro mnoho rodičů, kteří přenechali byt synům či dcerám a přestěhovali se na modernizovanou či opravenou chatu, ovlivnit svoji energetickou nezávislost a přispět k budování cirkulární energetiky. Chválíme SFŽP za tento nový bod!

Podporovanou elektrickou kapacitou akumulátoru se rozumí jmenovitá kapacita výrobcem (nominal capacity). Minimální podpořená velikost bateriového úložiště je jednonásobek instalovaného výkonu modulů, maximální podpořená velikost bateriového úložiště je dvojnásobek instalovaného výkonu modulů. Tato podmínka je nová! Umožňuje přidat dostatečnou velikost kapacity baterie pro zvýšení počtu dnů plné nezávislosti a zvýšení ročního ukazatele soběstačnosti.

Stačí být vlastníkem nemovitosti a zbytek zařídíme za Vás. Novostavba musí být alespoň 2 roky po kolaudaci.
Vzhledem k úspěšnosti vyřízení dotací pro naše zákazníky Vám můžeme s klidným srdcem dotace garantovat! Pokud Vám dotaci nezařídíme, můžete bezplatně od objednávky odstoupit.

Ba naopak, jelikož veškeré papírování vyřizujeme za Vás a navíc předem instalace, máte tedy naprostou jistotu, že prostředky pro Vás budou rezervovány a můžeme v klidu instalovat!

Nejlepší je nás kontaktovat o nezávaznou konzultaci, která je zcela zdarma jako služba pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Naši odborníci Vám sdělí vše podstatné a navrhnout to nejlepší řešení pro Vaši nemovitost.
Více informací naleznete také v článku zde.

Můžete zároveň žádat i o dotace na další technologie, třeba na tepelné čerpadlo nebo zateplení. Co se týká fotovoltaiky, na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu.

Dotace nabízíme na elektrárny, které využívají přebytečnou energii k ohřevu teplé užitkové vody, na fotovoltaické systémy s akumulátory, na hybridní fotovoltaické elektrárny a kombinaci s tepelnými čerpadly.
Dále na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s či bez přípravy teplé vody.

 • Minimální výkon fotovoltaického systému 2 kWp, maximální do 10 kWp.
 • Objekt, pro který pořizujete fotovoltaické panely, musí být rodinný dům sloužící alespoň z 50 % k trvalému bydlení.
 • O dotaci smí zažádat majitel či spolumajitel domu, ať už se jedná o fyzickou osobu či firmu.
 • Žadatel může žádat o nové dotace na novostavbu po 2 letech od kolaudace.
 • Uznatelné náklady jsou vždy 50 % z ceny, do maximální výše dotace 200 000 Kč. Tedy abyste získali 200 000 Kč dotaci, musí instalace stát minimálně 400 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
 • V systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem.
 • V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh.
 • Od 12. 10. 2021 musí být žadatel registrován na www.eidentita.cz

Díky dotaci mohou výrazně klesnout počáteční náklady spojené s pořízením fotovoltaické elektrárny. Cena celkového řešení pro jednu domácnost je již od 89 900 Kč bez DPH.