micro-banner-img
Zjistit více
micro-banner-img allianz

Pojištění
dodavatele
Acetex na srovnávači fotovoltaiky Voltaico.cz

Nová Zelená Úsporám Light

  • Pro domácnosti s nízkými příjmy a domácnosti seniorů
  • Výplata dotace před realizací formou záloh
  • Vyřízení administrativy a kontrola vyplacení prostředků
Domluvit konzultaci
dotace kotlikova

Solární ohřev vody

Od 17. ledna je možné žádat o státní dotaci v programu NZÚ Light mimo jiné na solární ohřev vody, a to fotovoltaický a termický. Tato dotace jsou určena pro vlastníky či spoluvlastníky rodinných domů či rekreačních objektů (musí mít přidělené číslo popisné či evidenční), ve kterém byli trvale hlášeni před 12. 9. 2022 a stále v době podání žádosti jsou. Podmínkou pro dotaci je, aby žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírali ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Žádat lze na instalace realizované po 12. 9. 2022 a výše podpory může dosáhnout až 90 000 Kč pokud se rozhodnete pro pořízení nového bojleru. V případě ponechání vlastního bojleru činí dotace 60 000 Kč. Obě dotace jsou v tomto programu vypláceny předem. Dotaci lze vyplatit v plné výši ve formě zálohy na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Jednotlivé náklady je třeba doložit fakturami a dalšími doklady.

Jak získání dotace probíhá

Pošlete nám poptávku přes konzultační formulář.

osobní schůzka
Na základě prvních informací od vás ověříme, zda splňujete dotační podmínky.
1
Náš obchodně technický zástupce provede šetření a navrhne konkrétní řešení.
2
Po podpisu smlouvy vypracujeme kompletní žádost a zašleme ji NZÚ Light.
servis
Vystavíme zálohovou fakturu a pohlídáme vyplacení dotace na váš účet.