micro-banner-img
Zjistit více
micro-banner-img allianz

Pojištění
dodavatele

Kotlíková dotace až 127 500 Kč

 • Pro rodinné domy
  Platí pro novostavby i starší domy.
 • Topíte kotlem
  Kotel na tuhá paliva nebo na dřevo.
 • Bez starostí
  Vše vyřídíme za vás.
Domluvit konzultaci
dotace kotlikova

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

Jak získání dotace probíhá

osobní schůzka
Ověříme, zda splňujete kritéria žádosti.
1
Technik posoudí situaci a navrhne řešení.
2
Zašleme vaši žádost na příslušný kraj.
servis
Začínáme s instalací zvoleného zařízení.

Zajistíme úplně vše

 • Zajistíme odborný posudek.
 • Postaráme se o kompletní projektovou dokumentaci.
 • Připravíme veškeré žádosti pro program Nová zelená úsporám.
 • Připravíme revizní zprávu.
 • Vypracujeme žádosti distributorovi energií.
 • Pustíme se do práce!

Obecné informace

Kotlíková dotace na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory kotlíková dotace z OPŽP. V gesci krajů pak bude kotlíková dotace přidělována konečným uživatelům – fyzickým osobám. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Kotlíková dotace bude konečným uživatelům poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném programovém dokumentu OPŽP 2014–2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign). Výčet podporovaných zařízení, na které může být kotlíková dotace uplatněna, je uveden v seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí ČR.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Předmětem podpory bude rovněž instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody (dále jen „TV“), avšak pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje vytápění (kotle)!