micro-banner-img
Zjistit více
micro-banner-img allianz

Pojištění
dodavatele
Acetex na srovnávači fotovoltaiky Voltaico.cz

Návod přípravy projektu vlastní fotovoltaické elektrárny pro SVJ a bytové domy

Vlastní fotovoltaika i pro bytové domy a paneláky

Návod přípravy projektu vlastní fotovoltaické elektrárny

V bytovkách, činžácích, panelových a jiných bytových domech bydlí přes 50 % obyvatel ČR. Většina těchto domů prošla řadou renovací a revitalizací, jako jsou výměna oken, zateplení a renovace fasády a oprava střechy. Zmíněné kroky zvyšují komfort bydlení a z bytovek a paneláků se stávají moderní domy pro stylové městské bydlení. Dalším krokem, který na tuto vlnu naváže, je výstavba vlastní fotovoltaické elektrárny.

Společenstvím vlastníků jednotek (SVJ), v jejichž majetku se bytové a panelové domy nejčastěji nacházejí, se díky novele Lex OZE I (v platnosti od ledna 2023) otevřela nová možnost instalace vlastní fotovoltaické elektrárny na střechu domu. Klíčovou roli v procesu vlastní fotovoltaiky budou hrát výbory SVJ, které jako oprávnění zástupci společenství budou mít přípravu, schválení a následnou realizaci na starost. Níže najdete návod, jak postupovat a co připravit k předložení konkrétního návrhu / projektu vlastní fotovoltaické elektrárny.

Základní informace, které je třeba zodpovědět

Než začnete, je dobré si zajistit několik informací, které bude dodavatel potřebovat pro vypracování nabídky. Kromě základních informací, jako jsou počet BJ v domě, výška budovy, počet vchodů a zda má každý vchod vlastní odběrné místo (připojení), je důležité si připravit:

  • projektovou dokumentaci ke střeše domu, kde vliv na efektivní využití fotovoltaické elektrárny mají jak její orientace na světové strany, tak i objekty, které by ji mohly stínit (okolní zeleň či stavby) a stavby umístěné na střeše (komín, strojovna výtahu, vývody větracích šachet atd.),
  • technickou dokumentaci k elektroinstalaci v domě,
  • spotřebu energie ve společných prostorech za poslední tři období (roky).

„V této přípravné fázi je vhodné si ujasnit, zda výrobu energie z fotovoltaiky SVJ použije jen na provoz společných částí domu a třeba i výtahu, nebo také pro jednotlivé bytové jednotky či pro ohřev vody,“ zmiňuje René Milota, jednatel společnosti Acetex, dodavatele fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel na klíč, a pokračuje: „Dalším rozhodovacím parametrem je stáří střechy. Pokud je před rekonstrukcí, doporučujeme ji realizovat před instalací fotovoltaiky.“

Výběr dodavatelské firmy a obhlídka místa realizace

Jakmile máte zmíněné informace, tak je vhodné vybrat dodavatelské firmy, které vašemu SVJ vypracují prvotní návrhy a rozpočty. Při výběru byste měli zohlednit to, zda je dodavatel členem profesních sdružení jako Solární asociace, Cech akumulace a fotovoltaiky, Unie komunitní energetiky či České fotovoltaické asociace a zda je signatářem Etalonu, etických zásad Solární asociace.

Před vypracováním návrhu včetně rozpočtu by měl zástupce realizační firmy 100% navštívit dům, kde se fotovoltaika bude instalovat. Nabídky od stolu, byť na základě projektové dokumentace, nikdy nezohlední konkrétní technické podmínky a možnosti. Zástupce dodavatele bude zajímat stav a umístění jímací soustavy (hromosvodu) včetně její revize, technická místnost / prostor pro umístění střídače a případně bateriového úložiště, statický posudek a zpráva požárně-bezpečnostního řešení budovy.

Další podstatnou oblastí je elektro. Kam se bude FVE připojovat? Jaká je hodnota jištění odběrného místa (fakturačního elektroměru) a je nadřazený místu připojení? Kudy povede trasa kabelů k připojení – stoupačkami či hlavním elektrorozvodem a zda je v nich dostatek místa? Všechny tyto dotazy zástupce dodavatele během obhlídky musí zjistit a podložit je fotodokumentací. Zástupce dodavatele také vysvětlí, jak bude potřeba upravit elektroměry v domě, aby mohli energii z fotovoltaiky odebírat jednotliví vlastníci v domě. Všechny zmíněné položky budou v přípravě rozpočtu hrát roli. 

Studie připojitelnosti před objednávkou

Obhlídku místa a zpracování nabídky a rozpočtu by dodavatelské společnosti měly zajistit na vlastní náklady. Co je ale třeba zaplatit, je studie připojitelnosti fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě. Zatímco rodinné domy lze připojit v tak zvaném zjednodušeném režimu (bez přetoků do distribuční sítě), tak u bytových domů tato možnost není možná. Tedy investovat pár tisícikorun do této studie by SVJ mělo před podpisem objednávky na dodávku fotovoltaického systému. Studii zajistí oslovený dodavatel.

Státní dotace a financování vlastní elektrárny

Zásadní otázkou pro jednání se členy společenství, tedy vlastníky, bude otázka finanční. Dobrou zprávou je, že stát výstavbu energeticky úsporných opatření, kam fotovoltaická elektrárna spadá, výrazně podporuje. Od září se navíc program zvýhodňuje, a to zejména pro žadatele ze strany SVJ. 

Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR, k tomu dodává: „Chceme modernizovat bytový fond v celé České republice. V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli zintenzivnit podporu bytových domů a zároveň ji přizpůsobit specifikům jednotlivých typů vlastnictví. Speciální výzvy tak budou pro SVJ a bytová družstva či bytové domy ve vlastnictví obce.“

Současná výzva NZÚ 2021+, respektive podání žádostí končí 30. června 2023. Od září bude možné žádat v nové, již zvýhodněné výzvě NZÚ 2023. Hlavními novinkami je možnost vyplacení prostředků předem a získání bonusů pro nízkopříjmové domácnosti, tedy na bytové jednotky, které vlastní senioři, invalidé s 3. stupněm invalidity či pobírající příspěvek na bydlení. V praxi to znamená, že SVJ zažádá o dotaci a ve své žádosti doloží počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkopříjmovosti. Dotace pak bude navýšena o bonus, který může dosáhnou částky až 150 tisíc korun na jednu domácnost s nižšími příjmy. Nyní se čeká na zveřejnění konkrétních podmínek dotačních programů. 

Kolik můžete získat?

Konkrétní výše dotace je vypočítána individuálně na základě možností, které SVJ má a chce využít. Níže najdete položky, z nichž se dotace bude vypočítávat.

15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu elektrárny. Jaký výkon bude mít elektrárna, zjistíte z nabídky dodavatele.

10 000 Kč za 1 kWh elektrického akumulačního systému, tedy bateriového úložiště, jeho výkon opět najdete v nabídce.

5 000 Kč za připojenou bytovou jednotku k fotovoltaickému systému. Není k němu třeba připojit všechny jednotky v domě. Pro konkrétní výpočet výše dotace je dobré zjistit zájem vlastníků o připojení.

15 000 Kč, 40 000 Kč nebo 70 000 Kč jako jednorázový příspěvek na projekt, jeho výše se určuje dle opatření.

Až 150 000 Kč na bytovou jednotku připojenou k systému splňující podmínky nízkopříjmové domácnosti.

S kompletním vyřízením a stanovením výše dotace výboru pomůže dodavatel. Její výši dle prvního šetření byste měli najít již v nabídce.

Všechny výše uvedené podklady jsou předpokladem k předložení návrhu vlastní fotovoltaiky na jednání shromáždění. Důležité je mít na paměti, že vlastní fotovoltaická elektrárna přináší vlastníkům řadu benefitů, z nichž ten nejevidentnější je citelná úspora nákladů na energie.

Ještě doplníme, že celý proces realizace bude trvat cca 6 měsíců včetně administrativy a projektové dokumentace. Vlastní instalace panelů a technických částí elektrárny je otázkou zhruba 4 až 6 pracovních dní dle rozsahu.

Sdílet článek dál

Facebook @

Další články

Vše podstatné o dotacích na fotovoltaiku

Vše podstatné o dotacích na fotovoltaiku

Číst celý článek
Fotovoltaika a akumulace do vody, baterie a virtuální baterie

Fotovoltaika a akumulace do vody, baterie a virtuální baterie

Číst celý článek
Kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Číst celý článek
Sklon a orientace střechy pro ideální fungování fotovoltaické elektrárny

Sklon a orientace střechy pro ideální fungování fotovoltaické elektrárny

Číst celý článek
Nové dotace NZU 2021

Nová vlna zelených dotací na obzoru

Číst celý článek
Jak vybrat tepelné čerpadlo

Jak vybrat tepelné čerpadlo

Číst celý článek
Instalace tepelného čerpadla

Instalace tepelného čerpadla

Číst celý článek
Nezávislé topení, to je tepelné čerpadlo

Nezávislé topení, to je tepelné čerpadlo

Číst celý článek
Modernizace vlastní tepelné soustavy

Modernizace vlastní tepelné soustavy

Číst celý článek
Dotace na ekologické zdroje tepla

Dotace na ekologické zdroje tepla

Číst celý článek
Instalace fotovoltaické elektrárny na rodinný dům

Jak se instaluje fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům

Číst celý článek
Financování fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla

Fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a finance

Číst celý článek
Instalace fotovoltaické elektrárny krok za krokem.

Instalace fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům krok za krokem

Číst celý článek
Sluneční energie šetří domácnostem náklady na energie

Sluneční energie ušetří domácnosti až 80 procent průměrných ročních nákladů

Číst celý článek
Jsme členy Cechu akumulace a fotovoltaiky, profesního sdružení.

Jsme členy CAFT – Cechu akumulace a fotovoltaiky

Číst celý článek
Seriál o fotovoltaice a tepelném čerpadlu

Seriál Acetexu na portále Livinghome.cz

Číst celý článek
Kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem pro rodinný dům

Vedete nerovný zápas s cenami energií? Zaskórujte kombinací fotovoltaiky a tepelka!

Číst celý článek
Klientská reference na fotovoltaickou elektrárnu ve Dvoře Králové.

Klientská reference: fotovoltaická elektrárna

Číst celý článek
Jak si pořídit fotovoltaiku na míru, dozvíte se na Idnes.cz.

Elektrárna nad hlavou

Číst celý článek
Stavíme podle zásad Solární asociace

Stavíme podle zásad Solární asociace

Číst celý článek
Novinky ve fotovoltaice v roce 2023

Kapacitu pro nové zakázky na fotovoltaiku máme, očekáváme zájem ze strany obcí, bytových domů i menších podniků

Číst celý článek
Jak vybrat spolehlivého dodavatele fotovoltaiky.

Jak vybrat spolehlivou firmu pro realizaci vaší fotovoltaiky

Číst celý článek
Fotovoltaika pro každého

Díky fotovoltaice může ušetřit každý

Číst celý článek
Jak vybrat dodavatele tepelného čerpadla

Co si pohlídat při instalaci tepelného čerpadla a jak vybrat realizační firmu

Číst celý článek
Vyznáte se ve fotovoltaice?

Vyznáte se ve fotovoltaice? Otestujte se!

Číst celý článek
Rady Solární asociace k výběru dodavatele

Asociace radí: jak vybrat kvalitní instalační firmu pro dodávku domácí fotovoltaiky

Číst celý článek
Pojištění dodavatele fotovoltaických elektráren

Pojištění dodavatele fotovoltaických elektráren

Číst celý článek
Fotovoltaická elektrárna a připojení k distribuci

Fotovoltaika a připojení do distribuční sítě

Číst celý článek
Stavební příprava na instalaci fotovoltaiky

Jak se připravit na instalaci fotovoltaické elektrárny

Číst celý článek
Vlastní fotovoltaika i pro bytové domy a paneláky

Návod přípravy projektu vlastní fotovoltaické elektrárny pro SVJ a bytové domy

Číst celý článek
Příběh klienty Acetexu z Podkrkonoší

Příběhy našich klientů: Cesta z Prahy do roubenky v podhůří

Číst celý článek
Fotovoltaický ohřev vody a jeho výhody a nevýhody

Fotovoltaický ohřev vody – ano či ne?

Číst celý článek
Příprava domu na instalaci tepelného čerpadla

Jak se připravit na instalaci tepelného čerpadla

Číst celý článek
Přednášky o obnovitelných zdrojích pro malé obce.

Přednášky o obnovitelných zdrojích pro malé obce

Číst celý článek
Produkty SolaX nově i v nabídce pro fotovoltaiku od Acetexu.

Rozšiřujeme portfolio produktů o SolaX baterii a střídač

Číst celý článek
Článek pojednávající o financování NZÚ 2023 A NZÚ Light.

Zdroj financí dotačních programů na obnovitelné zdroje

Číst celý článek
Akční nabídka fotovoltaické elektrárny pro běžnou domácnost

Akční nabídka fotovoltaické elektrárny od Acetexu již od 174 000 Kč

Číst celý článek
Acetex získal od Refsite ocenění spolehlivý dodavatel.

Firma Acetex získala ocenění Spolehlivý dodavatel od portálu Refsite

Číst celý článek
Servisní kontrola fotovoltaiky pro majitele fotovoltaik.

Nová služba pro majitele fotovoltaických elektráren: roční servisní kontrola

Číst celý článek
Acetex rozšířil svou nabídku produktů o dva nové wallboxy.

Nové nabíjecí stanice pro elektromobily

Číst celý článek
Nabídka fotovoltaických elektráren již od 150 000 Kč.

Lednová široká nabídka fotovoltaických elektráren již od 150 000 Kč

Číst celý článek
Modelová nabídka fotovoltaiky s technologiemi SolaX.

Nově fotovoltaická elektrárna se střídačem SolaX již od 166 500 Kč

Číst celý článek
Acetex je top dodavatel fotovoltaiky a tepelných čerpadel.

Acetex je podle Refsite jedním z TOP dodavatelů

Číst celý článek
Od 15.2.2024 dojde ke snížení dotací NZÚ.

Posledních 7 dní na podání dotace NZÚ za stávajících podmínek

Číst celý článek
solar

Fotovoltaika

Roční úspora až 80 % nákladů
na elektrickou energii,
řešení na klíč bez starostí

více Více

tepelne cerpadlo

Tepelné čerpadlo

Roční úspora až 60.000 Kč
na nákladech spojené s vytápěním
a ohřevem užitkové vody.

víceVíce

dotace

Státní dotace

Na fotovoltaiku i tep. čerpadlo
Garantujeme získání dotace
Všechno papírování zařídíme

víceVíce

Věříme v zelenější budoucnost, preferujeme kvalitu před kvantitou a zakládáme si na individuálním přístupu ke každému klientovi. Cílem je vaše spokojenost.

Acetex logo