micro-banner-img
Zjistit více
micro-banner-img allianz

Pojištění
dodavatele
Acetex na srovnávači fotovoltaiky Voltaico.cz

Kapacitu pro nové zakázky na fotovoltaiku máme, očekáváme zájem ze strany obcí, bytových domů i menších podniků

Novinky ve fotovoltaice v roce 2023

Rozhovor byl publikován 9. 2. 2023 na serveru Nazeleno.cz

Společnost Acetex působí na trhu s obnovitelnými zdroji energie od roku 2021. I když by se to mohlo zdát jako krátká doba, mají za sebou více než tři tisíce realizací v oblasti fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel napříč celou Českou republikou. A že si dokázali získat mezi zákazníky renomé, svědčí vysoké kladné hodnocení 4,7 na Google a 94 % na portálu Refsite. O tom, zda si i nadále udrží přízeň mezi svými zákazníky, jsme si povídali s Reném Milotou, jedním z jednatelů společnosti Acetex.

V loňském roce jsme v Česku zaznamenali boom zájmu v oblasti fotovoltaiky. Podle dat Solární asociace bylo za rok 2022 připojeno 289 MWp výkonu elektráren, což je o 227 MWp více než v loňském roce. Zaznamenali jste si v Acetexu tento trend?

Ano, i my v Acetexu můžeme tento trend potvrdit. Zájem o fotovoltaiku byl v loňském roce opravdu obrovský. Patrný byl hned na začátku roku 2022, kdy se začala zhoršovat situace na trhu s energiemi, ale opravdový boom přišel až po invazi na Ukrajinu. V tom momentě se aktivně zapojili i ti zákazníci, kteří do té doby jen nezávazně zjišťovali možnosti a realizaci odkládali. Byly měsíce, kdy jsme zaznamenali třeba o meziročně o 300 procent více v poptávkách. A neskromně musím říci, že se nám 95 procent poptávek podařilo uspokojit.

Co těch zbývajících 5 procent?

Ty připadají na poptávky, které nelze z nejrůznějších důvodů realizovat. Většinou se jedná o nějaké technické překážky na straně stavby, kam se mají fotovoltaika, nebo tepelné čerpadlo instalovat. My ale k zákazníkům přistupujeme férově a v případě, že systém nelze do budovy umístit, nebo pro majitele nemá efektivní využití, tak tyto informace klientům sdělíme a takovou zakázku odmítneme. Většinou jim nejprve doporučíme například rekonstrukci střechy, zateplení domu a podobně.

Vraťme se ale k enormnímu zájmu Čechů o obnovitelné zdroje. Očekáváte i v letošním roce podobný vývoj na trhu?

V podstatě ano, uvidíme, jak se bude vyvíjet mezinárodní situace na trhu s energiemi, ale za nás můžeme říci, že zájem ze strany zákazníků je konstantně vysoký. Kapacitu pro další zakázky ale máme stále. Naší výhodou je, že jsme v loňském roce výrazně posílili realizační tým napříč všemi kraji.

Nic méně je třeba zmínit, že využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu energie a vytápění je trendem, který se objevuje napříč celou Evropou. A my, jako Česká republika, jsme v tomto oproti sousedním zemím poněkud pozadu. Věřím, že většímu rozšíření ekologických zdrojů přispěje i novela energetického zákona zvaná Lex OZE I, kdy nebude potřeba mít licenci od Energetického regulačního úřadu na provozování fotovoltaiky až do výkonu do 50 kW. Dosud to platilo jen pro výkon do 10 kWp. V druhé polovině letošního roku také očekávám, že se zvýší zájem o tepelná čerpadla vzhledem k tomu, že od 1. září 2024 nebude možné provozovat kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.

Zmínil jsme zásadní změnu roku 2023 – novelu energetického zákona a zvýšení limitu pro fotovoltaiku bez licence z 10 kWp na 50 kWp výkonu elektrárny. Jak jste na tyto novinky připraveni?

My jsme na takovou situaci připraveni již dlouhodobě. I když více našich realizací bylo dosud do 10 kWp pro rodinné domy, ať už starší domy nebo novostavby, a menší komerční stavby, tak v našem portfoliu máme i větší elektrárny. Momentálně například realizujeme solární elektrárnu s 373 panely a výkonem 203 kWp pro HAMR SPORT v Praze. V souvislosti s rozšířením na 50 kWp ale očekáváme spíše zájem ze strany bytových domů, typicky panelových domů ve správě společenství vlastníků jednotek, obcí, respektive obecních úřadů, ale i menších provozoven a firem. Už v loňském roce jsme zaznamenali desítky poptávek, u řady z nich jsme již zahájili realizaci návaznosti na novelu.

Právě o bytových domech se mluví jako o zatím nevyužitém potenciálu v oblasti fotovoltaiky. Jak se na to díváte vy?

Musím s vámi souhlasit. Bytové domy, až na úplné výjimky, zatím fotovoltaiku nevyužívají. V letošním roce očekáváme z jejich strany zvýšený zájem, protože právě novela energetického zákona a vyhláška, kterou Energetický regulační úřad schválil loni v prosinci, jim nyní dává nový prostor pro využití fotovoltaiky. Zmíněná vyhláška umožňuje sdílení elektřiny v rámci bytových domů a týká se domácností v rámci jednoho vchodu (adresy), což dříve nebylo možné. My už poptávky ze strany bytových domů a jejich předsednictev evidujeme a s některými již řešíme konkrétní návrhy a nabídky.

Pro ty, kteří zatím váhají, nabízíme možnost osobní účasti našich technicko-obchodních zástupců na Shromážděních vlastníků, kde vysvětlíme všechny technické parametry, časovou náročnost instalace, ale třeba i možnosti dotací. Předsednictvu pak zajistíme kompletní služby projektové dokumentace, administrativy spojené se žádostí o dotace a záruční i pozáruční servis.

O jaké řešení byl mezi vašimi zákazníky největší zájem – o samostatnou fotovoltaiku nebo o solární elektrárnu s bateriovým úložištěm?

Z cca 85 procent se jedná o kombinaci fotovoltaiky s fyzickou baterií umístěnou rovnou v objektu. My v Acetexu právě toto řešení klientům doporučujeme jako vhodnější oproti kombinaci s virtuální baterií. Tedy v případě, že zákazník chce kumulovat na pozdější spotřebu.  

A co kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem? Využívají ho vaši zákazníci?

Velmi záleží na tom, co zákazník od realizace očekává. Pokud má zájem jen o ekologickou a ekonomicky výhodnější výrobu energie, tak v tom případě je pro něj vhodným systémem fotovoltaická elektrárna. V případě, že chce řešit ohřev vody a vytápění, měl by uvažovat o tepelném čerpadle. Pokud chce obojí, tak kombinace zdrojů dává smysl.

Rád bych v této souvislosti podotknul, že my jako Acetex jsme členem Solární asociace a podepsali jsme jejich Etalon, což je v podstatě etický kodex pro zásady instalace a servisu fotovoltaických elektráren. Hned druhým bodem je, že „Nenabízíme zákazníkovi řešení s maximální výší dotace, ale s maximálním přínosem pro něj.“ a tímto se řídíme i v případě kombinace více systémů.

Naťukl jste další velmi nosné téma, státní dotace. Čerpáte na je na 100 procent realizací?

Ne, máme i realizace, kde zákazník na dotaci neměl nárok, respektive nebyly splněny podmínky o přidělení státní dotace z jeho strany. Důvodem může být třeba instalace na objekt, který není využíván k trvalému bydlení. Námi dodávané komponenty, například v případě fotovoltaických elektráren jsou to solární panely AEG či střídače Wattsonic a tepelných čerpadel německé výrobky firem Viessmann a Stiebel Eltron, splňují všechny dotační podmínky.

Jak probíhá proces vyřízení dotace? V případě společenství vlastníků jednotek jste zmínil, že je administrativu vyřizujete za ně, jak je to u soukromých žadatelů?

Stejné, kompletní vyřízení státní dotace Nová zelená úsporám či Kotlíková dotace řešíme u všech zákazníků, kteří na ni mají nárok. Již v prvotní nabídce máme uvedeno, s jakou výší dotace dle technického řešení mohou počítat.

Na závěr se zeptám ještě na jedno téma, kolem kterého česká společnost zatím jen opatrně našlapuje: elektromobilita. Vy instalujete i nabíjecí stanice pro elektromobily, je o ně mezi zákazníky zájem?

Pravdou je, že pro nás je to spíše doplňková okrajová služba, která si cestu k zákazníkům stále hledá. Přesto za s sebou máme stovky realizací. Mimochodem naše wallboxy jsou díky konektoru typu 2 vhodné pro téměř všechny typy elektromobilů. Lze je instalovat do interiéru i exteriéru. Navýšení instalací očekáváme právě v souvislosti s poptávkami ze strany obecních úřadů a menších provozoven, typicky ubytovacích a rekreačních zařízení.

Sdílet článek dál

Facebook @

Další články

Vše podstatné o dotacích na fotovoltaiku

Vše podstatné o dotacích na fotovoltaiku

Číst celý článek
Fotovoltaika a akumulace do vody, baterie a virtuální baterie

Fotovoltaika a akumulace do vody, baterie a virtuální baterie

Číst celý článek
Kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Číst celý článek
Sklon a orientace střechy pro ideální fungování fotovoltaické elektrárny

Sklon a orientace střechy pro ideální fungování fotovoltaické elektrárny

Číst celý článek
Nové dotace NZU 2021

Nová vlna zelených dotací na obzoru

Číst celý článek
Jak vybrat tepelné čerpadlo

Jak vybrat tepelné čerpadlo

Číst celý článek
Instalace tepelného čerpadla

Instalace tepelného čerpadla

Číst celý článek
Nezávislé topení, to je tepelné čerpadlo

Nezávislé topení, to je tepelné čerpadlo

Číst celý článek
Modernizace vlastní tepelné soustavy

Modernizace vlastní tepelné soustavy

Číst celý článek
Dotace na ekologické zdroje tepla

Dotace na ekologické zdroje tepla

Číst celý článek
Instalace fotovoltaické elektrárny na rodinný dům

Jak se instaluje fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům

Číst celý článek
Financování fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla

Fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a finance

Číst celý článek

Instalace fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům krok za krokem

Číst celý článek
Sluneční energie šetří domácnostem náklady na energie

Sluneční energie ušetří domácnosti až 80 procent průměrných ročních nákladů

Číst celý článek

Jsme členy CAFT – Cechu akumulace a fotovoltaiky

Číst celý článek
Seriál o fotovoltaice a tepelném čerpadlu

Seriál Acetexu na portále Livinghome.cz

Číst celý článek
Kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem pro rodinný dům

Vedete nerovný zápas s cenami energií? Zaskórujte kombinací fotovoltaiky a tepelka!

Číst celý článek

Klientská reference: fotovoltaická elektrárna

Číst celý článek

Elektrárna nad hlavou

Číst celý článek
Stavíme podle zásad Solární asociace

Stavíme podle zásad Solární asociace

Číst celý článek
Novinky ve fotovoltaice v roce 2023

Kapacitu pro nové zakázky na fotovoltaiku máme, očekáváme zájem ze strany obcí, bytových domů i menších podniků

Číst celý článek
Jak vybrat spolehlivého dodavatele fotovoltaiky.

Jak vybrat spolehlivou firmu pro realizaci vaší fotovoltaiky

Číst celý článek
Fotovoltaika pro každého

Díky fotovoltaice může ušetřit každý

Číst celý článek
Jak vybrat dodavatele tepelného čerpadla

Co si pohlídat při instalaci tepelného čerpadla a jak vybrat realizační firmu

Číst celý článek
Vyznáte se ve fotovoltaice?

Vyznáte se ve fotovoltaice? Otestujte se!

Číst celý článek
Rady Solární asociace k výběru dodavatele

Asociace radí: jak vybrat kvalitní instalační firmu pro dodávku domácí fotovoltaiky

Číst celý článek
Pojištění dodavatele fotovoltaických elektráren

Pojištění dodavatele fotovoltaických elektráren

Číst celý článek
Fotovoltaická elektrárna a připojení k distribuci

Fotovoltaika a připojení do distribuční sítě

Číst celý článek
Stavební příprava na instalaci fotovoltaiky

Jak se připravit na instalaci fotovoltaické elektrárny

Číst celý článek
Vlastní fotovoltaika i pro bytové domy a paneláky

Návod přípravy projektu vlastní fotovoltaické elektrárny pro SVJ a bytové domy

Číst celý článek
Příběh klienty Acetexu z Podkrkonoší

Příběhy našich klientů: Cesta z Prahy do roubenky v podhůří

Číst celý článek
Fotovoltaický ohřev vody a jeho výhody a nevýhody

Fotovoltaický ohřev vody – ano či ne?

Číst celý článek
Příprava domu na instalaci tepelného čerpadla

Jak se připravit na instalaci tepelného čerpadla

Číst celý článek
solar

Fotovoltaika

Roční úspora až 80 % nákladů
na elektrickou energii,
řešení na klíč bez starostí

více Více

tepelne cerpadlo

Tepelné čerpadlo

Roční úspora až 60.000 Kč
na nákladech spojené s vytápěním
a ohřevem užitkové vody.

víceVíce

dotace

Státní dotace

Na fotovoltaiku i tep. čerpadlo
Garantujeme získání dotace
Všechno papírování zařídíme

víceVíce

Věříme v zelenější budoucnost, preferujeme kvalitu před kvantitou a zakládáme si na individuálním přístupu ke každému klientovi. Cílem je vaše spokojenost.

Acetex logo