micro-banner-img
Zjistit více
micro-banner-img allianz

Pojištění
dodavatele
Acetex na srovnávači fotovoltaiky Voltaico.cz

Fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a finance

Financování fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla

Sotva bychom pohledali Čecha, který v současné době neřeší stoupající ceny energií. O tom, že se jedná o palčivé téma, svědčí enormní zájem o výrobu energie a tepla z obnovitelných zdrojů. K těm nejžádanějším patří fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla. Jak si pořídit nezávislý zdroj energie a nevydat se ze všech financí?

Než se do projektu vlastní fotovoltaické elektrárny vlastník nemovitosti pustí, měl by si vybrat realizační firmu. Ta profesionální poskytne předrealizační konzultaci zdarma, která a zahrnuje obhlídku objektu a posouzení technických možností realizace. Na základě těchto informací vypracuje zájemci konkrétní finanční nabídku, a to i včetně státní dotace, jejíž získání právě realizační firma garantuje. Právě státní dotační programy jsou možností, jak si zajistit část peněz na výstavbu ekologického zdroje energie či tepla. Z jakých dotačních programů lze tedy vybírat?

Dotace až 200 000 či 220 000 Kč pro jeden rodinný dům

V současné době mají majitelé starší domů řadu možností, jak zafinancovat pořízení vlastní fotovoltaiky či tepelného čerpadla z veřejných zdrojů. Dotační program Nová zelená úsporám je zaměřený na snížení uhlíkové stopy jednotlivých budov, a to jak u rodinných, tak i rekreačních, které byly alespoň 24 měsíců před podáním žádosti trvale obývané.

„Žádost o dotaci je ale poměrně náročným administrativním úkonem, při němž jsou kladeny nároky na odpovídající technické řešení jednotlivých systémů. My v rámci realizace kompletní žádost o dotaci vyřizujeme za zákazníka,“ předestírá Jakub Mahel, obchodní ředitel společnosti Acetex, a dodává: „Součástí žádosti je i projektová dokumentace, kterou samozřejmě jako realizační firma stavby též zákazníkovi vypracujeme.“

Výše dotace z programu Nová zelená úsporám pro fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům může dosáhnout výše 200 000 Kč, respektive 220 000 Kč v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Poměr dotace a vlastních zdrojů může být maximálně do 50 % pořizovací ceny, tedy již za 200 000 Kč můžete mít svůj ekologický a ekonomický zdroj energie. Vhodným řešením, jak navýšit finance od státu, je propojení fotovoltaiky s tepelným čerpadlem. V takovém případě lze žádat o další peníze z dotačních programů. Právě kombinace obou systémů zaručí domácnosti ještě vyšší nezávislost na externích dodavatelích.

Vláda podpořila vyšší dotace na tepelná čerpadla

„Snaha o omezení závislosti na fosilních palivech se projevila ve větší podpoře tepelných čerpadel. Podporu výměny stávajícího zařízení, například kotle na tuhá paliva, za ekologičtější zdroj se vláda rozhodla podpořit ve dvou samostatných dotačních programech: Kotlíková dotace a Nová zelenám úsporám,“ upřesňuje Jakub Mahel z Acetexu. Dotace jsou určeny pro majitele či spolumajitele nemovitosti (rodinného nebo nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti).

Kotlíková dotace je určená pro nízkopříjmové osoby a rodiny, které díky ní mohou pokrýt až 95 % způsobilých nákladů spojených s výměnou zdroje tepla (tedy nejenom na samotné zařízení, ale i na stavební doprovodné práce, revize, připojení soustavy atd.). Navíc v rámci tohoto programu byla navýšena částka na pořízení tepelného čerpadla o 50 000 Kč, tedy na celkových 180 000 Kč. Státní fond životního prostředí celkem vyčlenil na tento program 5 miliard korun, což znamená prostor pro výměnu zhruba 50 000 kotlů.

Nová zelená úsporám je určena pro ostatní domácnosti. Tam se výše možné dotace pohybuje do 50 % způsobilých nákladů. Příspěvek na tepelné čerpadlo je ve výši 100 000 Kč, respektive 140 000 Kč, pokud bude připojené k fotovoltaické soustavě. Na tento program je vyčleněno celkových 8 miliard korun. Vyjádřeno v počtu kotlů jde zhruba o 100 000 zařízení.

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo pro nízkopříjmové skupiny

Právě vysokou podporou nízkopříjmových skupin se vláda snaží motivovat k výměně kotlů co nejvíce rodin. Rozhodující je čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 v maximální výši 14 242 Kč na měsíc. Příjem se průměruje za celý rok a u nezletilých dětí či studentů do 26 let se počítá s částkou 170 900 Kč čistého příjmu na jednotlivce. Například u čtyřčlenné rodiny se dvěma nezletilými dětmi musí být maximální čistý roční příjem za rok 2020 pro nárok na dotaci ve výši 683 600 Kč.

„Speciální kategorií jsou pak domácnosti tvořené pouze seniory, osobami pobírajících invalidní důchod 3. stupně nebo pobírající příspěvek či doplatek na bydlení. Ty mají nárok na dotaci automaticky a nemusí dokazovat příjem. Velkou výhodou je, že dotace je vyplácena již na základě zálohové faktury, a to až ve výši 60 % celkových nákladů, není třeba mít na čerpadlo předem našetřeno,“ doplňuje téma obchodní ředitel Acetexu.

I ve všech výše uvedených případech platí, že by zájemci měli požádat o předrealizační konzultaci zdarma k návrhu instalace tepelného čerpadla, v níž odborník posoudí výhodnost a úsporu daného řešení u konkrétní stavby. 

S fotovoltaickou elektrárnou můžete profitovat i na jejím provozu

Kromě získání podpory na výstavbu fotovoltaické elektrárny lze finance získat formou prodeje přebytků vyrobené energie, kterou domácnost nedokáže spotřebovat, nebo uchovat v bateriovém úložišti.

„Prodej přebytků bez licence je možné při instalovaném výkonu do 10 kWp. V takovém případě mluvíme o mikrozdroji. Aby provozovatel mohl odprodávat přebytky do veřejné sítě, je třeba uzavřít dodavatelskou smlouvu o výkupu elektřiny mezi výrobcem, tedy majitelem solární elektrárny, a obchodníkem s elektřinou na distribuční soustavě. V rámci Acetexu spolupracujeme s vybranými dodavateli a dokážeme klientovi pomoci najít optimálního partnera v dané lokalitě a pomoci mu s uzavřením dodavatelské smlouvy,“ vysvětluje Jakub Mahel z Acetexu.

Ceny za výkup se liší dle jednotlivých obchodníků a vývojem na spotu. Můžete je porovnat výkupní cenou za jednu MWh.

Sdílet článek dál

Facebook @

Další články

Vše podstatné o dotacích na fotovoltaiku

Vše podstatné o dotacích na fotovoltaiku

Číst celý článek
Fotovoltaika a akumulace do vody, baterie a virtuální baterie

Fotovoltaika a akumulace do vody, baterie a virtuální baterie

Číst celý článek
Kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Číst celý článek
Sklon a orientace střechy pro ideální fungování fotovoltaické elektrárny

Sklon a orientace střechy pro ideální fungování fotovoltaické elektrárny

Číst celý článek
Nové dotace NZU 2021

Nová vlna zelených dotací na obzoru

Číst celý článek
Jak vybrat tepelné čerpadlo

Jak vybrat tepelné čerpadlo

Číst celý článek
Instalace tepelného čerpadla

Instalace tepelného čerpadla

Číst celý článek
Nezávislé topení, to je tepelné čerpadlo

Nezávislé topení, to je tepelné čerpadlo

Číst celý článek
Modernizace vlastní tepelné soustavy

Modernizace vlastní tepelné soustavy

Číst celý článek
Dotace na ekologické zdroje tepla

Dotace na ekologické zdroje tepla

Číst celý článek
Instalace fotovoltaické elektrárny na rodinný dům

Jak se instaluje fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům

Číst celý článek
Financování fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla

Fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a finance

Číst celý článek
Instalace fotovoltaické elektrárny krok za krokem.

Instalace fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům krok za krokem

Číst celý článek
Sluneční energie šetří domácnostem náklady na energie

Sluneční energie ušetří domácnosti až 80 procent průměrných ročních nákladů

Číst celý článek
Jsme členy Cechu akumulace a fotovoltaiky, profesního sdružení.

Jsme členy CAFT – Cechu akumulace a fotovoltaiky

Číst celý článek
Seriál o fotovoltaice a tepelném čerpadlu

Seriál Acetexu na portále Livinghome.cz

Číst celý článek
Kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem pro rodinný dům

Vedete nerovný zápas s cenami energií? Zaskórujte kombinací fotovoltaiky a tepelka!

Číst celý článek
Klientská reference na fotovoltaickou elektrárnu ve Dvoře Králové.

Klientská reference: fotovoltaická elektrárna

Číst celý článek
Jak si pořídit fotovoltaiku na míru, dozvíte se na Idnes.cz.

Elektrárna nad hlavou

Číst celý článek
Stavíme podle zásad Solární asociace

Stavíme podle zásad Solární asociace

Číst celý článek
Novinky ve fotovoltaice v roce 2023

Kapacitu pro nové zakázky na fotovoltaiku máme, očekáváme zájem ze strany obcí, bytových domů i menších podniků

Číst celý článek
Jak vybrat spolehlivého dodavatele fotovoltaiky.

Jak vybrat spolehlivou firmu pro realizaci vaší fotovoltaiky

Číst celý článek
Fotovoltaika pro každého

Díky fotovoltaice může ušetřit každý

Číst celý článek
Jak vybrat dodavatele tepelného čerpadla

Co si pohlídat při instalaci tepelného čerpadla a jak vybrat realizační firmu

Číst celý článek
Vyznáte se ve fotovoltaice?

Vyznáte se ve fotovoltaice? Otestujte se!

Číst celý článek
Rady Solární asociace k výběru dodavatele

Asociace radí: jak vybrat kvalitní instalační firmu pro dodávku domácí fotovoltaiky

Číst celý článek
Pojištění dodavatele fotovoltaických elektráren

Pojištění dodavatele fotovoltaických elektráren

Číst celý článek
Fotovoltaická elektrárna a připojení k distribuci

Fotovoltaika a připojení do distribuční sítě

Číst celý článek
Stavební příprava na instalaci fotovoltaiky

Jak se připravit na instalaci fotovoltaické elektrárny

Číst celý článek
Vlastní fotovoltaika i pro bytové domy a paneláky

Návod přípravy projektu vlastní fotovoltaické elektrárny pro SVJ a bytové domy

Číst celý článek
Příběh klienty Acetexu z Podkrkonoší

Příběhy našich klientů: Cesta z Prahy do roubenky v podhůří

Číst celý článek
Fotovoltaický ohřev vody a jeho výhody a nevýhody

Fotovoltaický ohřev vody – ano či ne?

Číst celý článek
Příprava domu na instalaci tepelného čerpadla

Jak se připravit na instalaci tepelného čerpadla

Číst celý článek
Přednášky o obnovitelných zdrojích pro malé obce.

Přednášky o obnovitelných zdrojích pro malé obce

Číst celý článek
Produkty SolaX nově i v nabídce pro fotovoltaiku od Acetexu.

Rozšiřujeme portfolio produktů o SolaX baterii a střídač

Číst celý článek
Článek pojednávající o financování NZÚ 2023 A NZÚ Light.

Zdroj financí dotačních programů na obnovitelné zdroje

Číst celý článek
Akční nabídka fotovoltaické elektrárny pro běžnou domácnost

Akční nabídka fotovoltaické elektrárny od Acetexu již od 174 000 Kč

Číst celý článek
Acetex získal od Refsite ocenění spolehlivý dodavatel.

Firma Acetex získala ocenění Spolehlivý dodavatel od portálu Refsite

Číst celý článek
Servisní kontrola fotovoltaiky pro majitele fotovoltaik.

Nová služba pro majitele fotovoltaických elektráren: roční servisní kontrola

Číst celý článek
Acetex rozšířil svou nabídku produktů o dva nové wallboxy.

Nové nabíjecí stanice pro elektromobily

Číst celý článek
Nabídka fotovoltaických elektráren již od 150 000 Kč.

Lednová široká nabídka fotovoltaických elektráren již od 150 000 Kč

Číst celý článek
Modelová nabídka fotovoltaiky s technologiemi SolaX.

Nově fotovoltaická elektrárna se střídačem SolaX již od 166 500 Kč

Číst celý článek
Acetex je top dodavatel fotovoltaiky a tepelných čerpadel.

Acetex je podle Refsite jedním z TOP dodavatelů

Číst celý článek
Od 15.2.2024 dojde ke snížení dotací NZÚ.

Posledních 7 dní na podání dotace NZÚ za stávajících podmínek

Číst celý článek
solar

Fotovoltaika

Roční úspora až 80 % nákladů
na elektrickou energii,
řešení na klíč bez starostí

více Více

tepelne cerpadlo

Tepelné čerpadlo

Roční úspora až 60.000 Kč
na nákladech spojené s vytápěním
a ohřevem užitkové vody.

víceVíce

dotace

Státní dotace

Na fotovoltaiku i tep. čerpadlo
Garantujeme získání dotace
Všechno papírování zařídíme

víceVíce

Věříme v zelenější budoucnost, preferujeme kvalitu před kvantitou a zakládáme si na individuálním přístupu ke každému klientovi. Cílem je vaše spokojenost.

Acetex logo