chat icon Online chat

Návod přípravy projektu vlastní fotovoltaické elektrárny pro SVJ a bytové domy

28.07.2023

Návod, jak na vlastní fotovoltaickou elektrárnu v případě společenství vlastníků jednotek a bytových domů.

Návod přípravy projektu vlastní fotovoltaické elektrárny

V bytovkách, činžácích, panelových a jiných bytových domech bydlí přes 50 % obyvatel ČR. Většina těchto domů prošla řadou renovací a revitalizací, jako jsou výměna oken, zateplení a renovace fasády a oprava střechy. Zmíněné kroky zvyšují komfort bydlení a z bytovek a paneláků se stávají moderní domy pro stylové městské bydlení. Dalším krokem, který na tuto vlnu naváže, je výstavba vlastní fotovoltaické elektrárny.

Společenstvím vlastníků jednotek (SVJ), v jejichž majetku se bytové a panelové domy nejčastěji nacházejí, se díky novele Lex OZE I (v platnosti od ledna 2023) otevřela nová možnost instalace vlastní fotovoltaické elektrárny na střechu domu. Klíčovou roli v procesu vlastní fotovoltaiky budou hrát výbory SVJ, které jako oprávnění zástupci společenství budou mít přípravu, schválení a následnou realizaci na starost. Níže najdete návod, jak postupovat a co připravit k předložení konkrétního návrhu / projektu vlastní fotovoltaické elektrárny.

Základní informace, které je třeba zodpovědět

Než začnete, je dobré si zajistit několik informací, které bude dodavatel potřebovat pro vypracování nabídky. Kromě základních informací, jako jsou počet BJ v domě, výška budovy, počet vchodů a zda má každý vchod vlastní odběrné místo (připojení), je důležité si připravit:

  • projektovou dokumentaci ke střeše domu, kde vliv na efektivní využití fotovoltaické elektrárny mají jak její orientace na světové strany, tak i objekty, které by ji mohly stínit (okolní zeleň či stavby) a stavby umístěné na střeše (komín, strojovna výtahu, vývody větracích šachet atd.),
  • technickou dokumentaci k elektroinstalaci v domě,
  • spotřebu energie ve společných prostorech za poslední tři období (roky).

„V této přípravné fázi je vhodné si ujasnit, zda výrobu energie z fotovoltaiky SVJ použije jen na provoz společných částí domu a třeba i výtahu, nebo také pro jednotlivé bytové jednotky či pro ohřev vody,“ zmiňuje René Milota, jednatel společnosti Acetex, dodavatele fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel na klíč, a pokračuje: „Dalším rozhodovacím parametrem je stáří střechy. Pokud je před rekonstrukcí, doporučujeme ji realizovat před instalací fotovoltaiky.“

Výběr dodavatelské firmy a obhlídka místa realizace

Jakmile máte zmíněné informace, tak je vhodné vybrat dodavatelské firmy, které vašemu SVJ vypracují prvotní návrhy a rozpočty. Při výběru byste měli zohlednit to, zda je dodavatel členem profesních sdružení jako Solární asociace, Cech akumulace a fotovoltaiky, Unie komunitní energetiky či České fotovoltaické asociace a zda je signatářem Etalonu, etických zásad Solární asociace.

Před vypracováním návrhu včetně rozpočtu by měl zástupce realizační firmy 100% navštívit dům, kde se fotovoltaika bude instalovat. Nabídky od stolu, byť na základě projektové dokumentace, nikdy nezohlední konkrétní technické podmínky a možnosti. Zástupce dodavatele bude zajímat stav a umístění jímací soustavy (hromosvodu) včetně její revize, technická místnost / prostor pro umístění střídače a případně bateriového úložiště, statický posudek a zpráva požárně-bezpečnostního řešení budovy.

Další podstatnou oblastí je elektro. Kam se bude FVE připojovat? Jaká je hodnota jištění odběrného místa (fakturačního elektroměru) a je nadřazený místu připojení? Kudy povede trasa kabelů k připojení – stoupačkami či hlavním elektrorozvodem a zda je v nich dostatek místa? Všechny tyto dotazy zástupce dodavatele během obhlídky musí zjistit a podložit je fotodokumentací. Zástupce dodavatele také vysvětlí, jak bude potřeba upravit elektroměry v domě, aby mohli energii z fotovoltaiky odebírat jednotliví vlastníci v domě. Všechny zmíněné položky budou v přípravě rozpočtu hrát roli. 

Studie připojitelnosti před objednávkou

Obhlídku místa a zpracování nabídky a rozpočtu by dodavatelské společnosti měly zajistit na vlastní náklady. Co je ale třeba zaplatit, je studie připojitelnosti fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě. Zatímco rodinné domy lze připojit v tak zvaném zjednodušeném režimu (bez přetoků do distribuční sítě), tak u bytových domů tato možnost není možná. Tedy investovat pár tisícikorun do této studie by SVJ mělo před podpisem objednávky na dodávku fotovoltaického systému. Studii zajistí oslovený dodavatel.

Státní dotace a financování vlastní elektrárny

Zásadní otázkou pro jednání se členy společenství, tedy vlastníky, bude otázka finanční. Dobrou zprávou je, že stát výstavbu energeticky úsporných opatření, kam fotovoltaická elektrárna spadá, výrazně podporuje. Od září se navíc program zvýhodňuje, a to zejména pro žadatele ze strany SVJ. 

Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR, k tomu dodává: „Chceme modernizovat bytový fond v celé České republice. V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli zintenzivnit podporu bytových domů a zároveň ji přizpůsobit specifikům jednotlivých typů vlastnictví. Speciální výzvy tak budou pro SVJ a bytová družstva či bytové domy ve vlastnictví obce.“

Současná výzva NZÚ 2021+, respektive podání žádostí končí 30. června 2023. Od září bude možné žádat v nové, již zvýhodněné výzvě NZÚ 2023. Hlavními novinkami je možnost vyplacení prostředků předem a získání bonusů pro nízkopříjmové domácnosti, tedy na bytové jednotky, které vlastní senioři, invalidé s 3. stupněm invalidity či pobírající příspěvek na bydlení. V praxi to znamená, že SVJ zažádá o dotaci a ve své žádosti doloží počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkopříjmovosti. Dotace pak bude navýšena o bonus, který může dosáhnou částky až 150 tisíc korun na jednu domácnost s nižšími příjmy. Nyní se čeká na zveřejnění konkrétních podmínek dotačních programů. 

Kolik můžete získat?

Konkrétní výše dotace je vypočítána individuálně na základě možností, které SVJ má a chce využít. Níže najdete položky, z nichž se dotace bude vypočítávat.

15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu elektrárny. Jaký výkon bude mít elektrárna, zjistíte z nabídky dodavatele.

10 000 Kč za 1 kWh elektrického akumulačního systému, tedy bateriového úložiště, jeho výkon opět najdete v nabídce.

5 000 Kč za připojenou bytovou jednotku k fotovoltaickému systému. Není k němu třeba připojit všechny jednotky v domě. Pro konkrétní výpočet výše dotace je dobré zjistit zájem vlastníků o připojení.

15 000 Kč, 40 000 Kč nebo 70 000 Kč jako jednorázový příspěvek na projekt, jeho výše se určuje dle opatření.

Až 150 000 Kč na bytovou jednotku připojenou k systému splňující podmínky nízkopříjmové domácnosti.

S kompletním vyřízením a stanovením výše dotace výboru pomůže dodavatel. Její výši dle prvního šetření byste měli najít již v nabídce.

Všechny výše uvedené podklady jsou předpokladem k předložení návrhu vlastní fotovoltaiky na jednání shromáždění. Důležité je mít na paměti, že vlastní fotovoltaická elektrárna přináší vlastníkům řadu benefitů, z nichž ten nejevidentnější je citelná úspora nákladů na energie.

Ještě doplníme, že celý proces realizace bude trvat cca 6 měsíců včetně administrativy a projektové dokumentace. Vlastní instalace panelů a technických částí elektrárny je otázkou zhruba 4 až 6 pracovních dní dle rozsahu. Více o dotaci pro bytové domy najdete na www.nzu2023.cz

Konzultace zdarma

Získáte plnohodnotný návrh optimalizace energetické náročnosti vašeho domu a my vám zařídíme dotaci.

spinner

?

PSČ je pro náš důležité z důvodu přidělení správného
obchodně-technického zástupce, který má na starost vaši lokalitu

Prosím zkontrolujte zápis PSČ.

?

Zde vložte svůj promo kód. Neznáte-li svůj promo kód a
nebo byste chtěli zjistit více informací o programu
klientských doporučení, klikněte ZDE.

?

Fotografie střechy, vyúčtování elektřiny, atd.

icon
*povinné pole
ICON: Spinoco chat