Fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla a finance

18.07.2022

Jak na financování vlastní fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům? Lze získat na pořízení tepelného čerpadla státní dotaci? To vše se dozvíte v našem článku.

Sotva bychom pohledali Čecha, který v současné době neřeší stoupající ceny energií. O tom, že se jedná o palčivé téma, svědčí enormní zájem o výrobu energie a tepla z obnovitelných zdrojů. K těm nejžádanějším patří fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla. Jak si pořídit nezávislý zdroj energie a nevydat se ze všech financí?

Než se do projektu vlastní fotovoltaické elektrárny vlastník nemovitosti pustí, měl by si vybrat realizační firmu. Ta profesionální poskytne předrealizační konzultaci zdarma, která a zahrnuje obhlídku objektu a posouzení technických možností realizace. Na základě těchto informací vypracuje zájemci konkrétní finanční nabídku, a to i včetně státní dotace, jejíž získání právě realizační firma garantuje. Právě státní dotační programy jsou možností, jak si zajistit část peněz na výstavbu ekologického zdroje energie či tepla. Z jakých dotačních programů lze tedy vybírat?

Dotace až 200 000 či 220 000 Kč pro jeden rodinný dům

V současné době mají majitelé starší domů řadu možností, jak zafinancovat pořízení vlastní fotovoltaiky či tepelného čerpadla z veřejných zdrojů. Dotační program Nová zelená úsporám je zaměřený na snížení uhlíkové stopy jednotlivých budov, a to jak u rodinných, tak i rekreačních, které byly alespoň 24 měsíců před podáním žádosti trvale obývané.

„Žádost o dotaci je ale poměrně náročným administrativním úkonem, při němž jsou kladeny nároky na odpovídající technické řešení jednotlivých systémů. My v rámci realizace kompletní žádost o dotaci vyřizujeme za zákazníka,“ předestírá Jakub Mahel, obchodní ředitel společnosti Acetex, a dodává: „Součástí žádosti je i projektová dokumentace, kterou samozřejmě jako realizační firma stavby též zákazníkovi vypracujeme.“

Výše dotace z programu Nová zelená úsporám pro fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům může dosáhnout výše 200 000 Kč, respektive 220 000 Kč v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Poměr dotace a vlastních zdrojů může být maximálně do 50 % pořizovací ceny, tedy již za 200 000 Kč můžete mít svůj ekologický a ekonomický zdroj energie. Vhodným řešením, jak navýšit finance od státu, je propojení fotovoltaiky s tepelným čerpadlem. V takovém případě lze žádat o další peníze z dotačních programů. Právě kombinace obou systémů zaručí domácnosti ještě vyšší nezávislost na externích dodavatelích.

Vláda podpořila vyšší dotace na tepelná čerpadla

„Snaha o omezení závislosti na fosilních palivech se projevila ve větší podpoře tepelných čerpadel. Podporu výměny stávajícího zařízení, například kotle na tuhá paliva, za ekologičtější zdroj se vláda rozhodla podpořit ve dvou samostatných dotačních programech: Kotlíková dotace a Nová zelenám úsporám,“ upřesňuje Jakub Mahel z Acetexu. Dotace jsou určeny pro majitele či spolumajitele nemovitosti (rodinného nebo nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti).

Kotlíková dotace je určená pro nízkopříjmové osoby a rodiny, které díky ní mohou pokrýt až 95 % způsobilých nákladů spojených s výměnou zdroje tepla (tedy nejenom na samotné zařízení, ale i na stavební doprovodné práce, revize, připojení soustavy atd.). Navíc v rámci tohoto programu byla navýšena částka na pořízení tepelného čerpadla o 50 000 Kč, tedy na celkových 180 000 Kč. Státní fond životního prostředí celkem vyčlenil na tento program 5 miliard korun, což znamená prostor pro výměnu zhruba 50 000 kotlů.

Nová zelená úsporám je určena pro ostatní domácnosti. Tam se výše možné dotace pohybuje do 50 % způsobilých nákladů. Příspěvek na tepelné čerpadlo je ve výši 100 000 Kč, respektive 140 000 Kč, pokud bude připojené k fotovoltaické soustavě. Na tento program je vyčleněno celkových 8 miliard korun. Vyjádřeno v počtu kotlů jde zhruba o 100 000 zařízení.

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo pro nízkopříjmové skupiny

Právě vysokou podporou nízkopříjmových skupin se vláda snaží motivovat k výměně kotlů co nejvíce rodin. Rozhodující je čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 v maximální výši 14 242 Kč na měsíc. Příjem se průměruje za celý rok a u nezletilých dětí či studentů do 26 let se počítá s částkou 170 900 Kč čistého příjmu na jednotlivce. Například u čtyřčlenné rodiny se dvěma nezletilými dětmi musí být maximální čistý roční příjem za rok 2020 pro nárok na dotaci ve výši 683 600 Kč.

„Speciální kategorií jsou pak domácnosti tvořené pouze seniory, osobami pobírajících invalidní důchod 3. stupně nebo pobírající příspěvek či doplatek na bydlení. Ty mají nárok na dotaci automaticky a nemusí dokazovat příjem. Velkou výhodou je, že dotace je vyplácena již na základě zálohové faktury, a to až ve výši 60 % celkových nákladů, není třeba mít na čerpadlo předem našetřeno,“ doplňuje téma obchodní ředitel Acetexu.

I ve všech výše uvedených případech platí, že by zájemci měli požádat o předrealizační konzultaci zdarma k návrhu instalace tepelného čerpadla, v níž odborník posoudí výhodnost a úsporu daného řešení u konkrétní stavby. 

S fotovoltaickou elektrárnou můžete profitovat i na jejím provozu

Kromě získání podpory na výstavbu fotovoltaické elektrárny lze finance získat formou prodeje přebytků vyrobené energie, kterou domácnost nedokáže spotřebovat, nebo uchovat v bateriovém úložišti.

„Prodej přebytků bez licence je možné při instalovaném výkonu do 10 kWp. V takovém případě mluvíme o mikrozdroji. Aby provozovatel mohl odprodávat přebytky do veřejné sítě, je třeba uzavřít dodavatelskou smlouvu o výkupu elektřiny mezi výrobcem, tedy majitelem solární elektrárny, a obchodníkem s elektřinou na distribuční soustavě. V rámci Acetexu spolupracujeme s vybranými dodavateli a dokážeme klientovi pomoci najít optimálního partnera v dané lokalitě a pomoci mu s uzavřením dodavatelské smlouvy,“ vysvětluje Jakub Mahel z Acetexu.

Ceny za výkup se liší dle jednotlivých obchodníků a vývojem na spotu. Můžete je porovnat výkupní cenou za jednu MWh.

Konzultace zdarma

Získáte plnohodnotný návrh optimalizace energetické náročnosti vašeho domu a my vám zařídíme dotaci.

?

PSČ je pro náš důležité z důvodu přidělení správného
obchodně-technického zástupce, který má na starost vaši lokalitu

Prosím zkontrolujte zápis PSČ.

?

Zde vložte svůj promo kód. Neznáte-li svůj promo kód a
nebo byste chtěli zjistit více informací o programu
klientských doporučení, klikněte ZDE.

?

Fotografie střechy, vyúčtování elektřiny, atd.

icon

Řešení potřebuji pro:

Zajímá mě technologie:

*povinné pole