micro-banner-img
Zjistit více
micro-banner-img allianz

Pojištění
dodavatele
Acetex na srovnávači fotovoltaiky Voltaico.cz

Dotace RES+ z Modernizačního fondu

 • Celková alokace 9 miliard korun pro firmy i obce
 • Kompletní řešení na míru, včetně vyřízení dotace
 • Realizace od 10 kWp až do 10 MWp výkonu elektrárny
Domluvit konzultaci
dotace nzu

Výzva RES+ č. 1/2024 na fotovoltaické elektrárny 10 kW až 5 MW s vlastní spotřebou

Pro tuto výzvu je alokována částka 3 000 000 000 Kč a přednostně budou podpořeny realizace v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Dotace míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do výkonu 5 MWp na již existujícím odběrném místě k výrobě energie pro vlastní spotřebu. V Praze lze žádat již na elektrárny od 10 kWp, v ostatních krajích od 50 kWp, a podpořeny mohou být i bateriová úložiště a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Příjem žádostí je od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024 a žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Výzva RES+ č. 2/2024 na fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Pro tuto výzvu je alokována částka 4 000 000 000 Kč a dotace podpoří výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku. Příjem žádostí je od 15. 5. 2024 do 10. 9. 2024 a žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Výše příspěvku je do 50 % celkových výdajů projektu.

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty fotovoltaické elektrárny s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Sdružené projekty fotovoltaické elektrárny, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Výzva RES+ č. 3/2024 na komunální fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách pro malé obce

Dotace, pro kterou je vyhrazena částka 1 000 000 000 Kč, podpoří instalace fotovoltaických elektráren do výkonu 1 MWp na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí s maximálním počtem obyvatel 3 000. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny, a na modernizaci související elektroinstalace.

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, jež jsou instalovány na budovách či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.), vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci fotovoltaiky mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřicích a řídicích prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Příjem žádostí od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024 a maximální výše příspěvku je do 75 % celkových výdajů projektu.

Výzva RES+ č. 4/2024 pro komunální fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

Dotace v celkové výši 1 000 000 000 Kč podpoří instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností, včetně sdružených projektů. Dotaci lze získat na instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy, jež jsou umístěny na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, případně na území hlavního města Prahy, na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, respektive krajem, za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, případně pouze na území hlavního města Prahy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřicích a řídicích prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Příjem žádostí je od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024 a výše příspěvku je maximálně 45 % na instalaci FVE a nejvýše 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice.

Zajistíme úplně vše

 • Zajistíme odborný posudek a individuálně posoudíme možnosti realizace.
 • Zajistíme potřebná povolení a certifikace.
 • Připravíme kompletní projektovou dokumentaci.
 • Vypracujeme žádosti distributorovi energií.
 • Připravíme veškeré podklady pro dotaci RES+.
 • Zajistíme veškeré revize a kolaudaci.