chat icon Online chat

RES+

spolehlivé technologie

Až 9 miliard Kč

Ve čtyřech výzvách je alokováno pro firmy, obce a kraje na výstavbu fotovoltaik 9 000 0000 000 Kč.

Stovky úspěšných realizací čerpadel

Od 10 kWp až po 5 MWp

Instalovat lze fotovoltaické elektrárny od výkonu 10 kWp až po 5 MWp na území celé ČR.

Zkušený montážní tým

Od projektu až po kolaudaci

Postaráme se o kompletní řešení projektu na základě individuálních požadavků klienta.

scroll icon
AEG
GooDWE
QN Solar
Wattsonic

Na co dotaci získám

Dotaci mohou získat podnikatelé, firmy, komerční objekty, obce, kraje, samosprávní celky a církve na výstavbu fotovoltaických elektráren a s nimi spojenou modernizaci. V jednotlivých výzvách lze realizovat výstavbu elektráren od výkonu 10 kWp do 5 MWp. Jednotlivé subjekty tak získají levný a efektivní zdroj energie, který dokáže ušetřit až 70 % původních nákladů.

img

Výzva 1/2024

10 kW-5MW

Výzva RES+ č. 1/2024 na fotovoltaické elektrárny 10 kW až 5 MW s vlastní spotřebou

Alokovaná částka: 3 000 000 000 Kč

Maximální výše příspěvku: 50 %

Příjem žádostí: od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024

Jaký výkon je podpořen: od 10 kWp do 5 MWp

Kdo může žádat: Podnikatelé a firmy, kteří jsou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Další informace: Přednostně budou podpořeny realizace v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Dotace míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do výkonu 5 MWp na již existujícím odběrném místě k výrobě energie pro vlastní spotřebu. V Praze lze žádat již na elektrárny od 10 kWp, v ostatních krajích od 50 kWp a podpořeny mohou být i bateriová úložiště a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Číst více...

Výzva 2/2024

nad 1 MWp

Výzva RES+ č. 2/2024 na fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Alokovaná částka: 4 000 000 000 Kč

Maximální výše příspěvku: 50 %

Příjem žádostí: od 15. 5. 2024 do 10. 9. 2024

Jaký výkon je podpořen: do 1 MWp

Kdo může žádat: Podnikatelé a firmy, stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Další informace: Dotace podpoří výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku. Podporovány jsou samostatné projekty fotovoltaické elektrárny s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy a také sdružené projekty fotovoltaické elektrárny, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Číst více...

Výzva 3/2024

< 1 MWp

Výzva RES+ č. 3/2024 na komunální fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách pro malé obce

Alokovaná částka: 1 000 000 000 Kč

Maximální výše příspěvku: 75 %

Příjem žádostí: od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024

Jaký výkon je podpořen: do 1 MWp

Kdo může žádat: Malé obce do 3000 obyvatel.

Další informace: Dotace podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí s maximálním počtem obyvatel 3000. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny, a na modernizaci související elektroinstalace. Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. Společně s poskytovanou podporou na instalaci fotovoltaiky mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE. Podporováno je také zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Číst více...

Výzva 4/2024

< 1 MWp

Výzva RES+ č. 4/2024 pro komunální fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

Alokovaná částka: 1 000 000 000 Kč

Maximální výše příspěvku: 45 % na instalaci FVE a až 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice.

Příjem žádostí: od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024

Jaký výkon je podpořen: do 1 MWp

Kdo může žádat: Kraje, obce, samosprávy, církve a jimi zřizované příspěvkové organizace, právnické osoby a společnosti, včetně sdružených projektů na budovy a další infrastrukturu ve svém vlastnictví.

Další informace: Dotaci lze získat na instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, případně na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, respektive krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, případně pouze na území hlavního města Prahy. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE. Podporováno je také zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Číst více...

JAK VÁM S DOTACÍ POMŮŽEME

1

Osobní konzultace a poradenství

V místě budoucí realizace fotovoltaické elektrárny provedeme prohlídku současného stavu objektu a zjistíme vaše potřeby.

2

Individuální nabídka

Podle skutečných potřeb vypracujeme individuální nabídku.

3

Studie připojitelnosti a proveditelnosti

Na základě plné moci zajistíme zpracování studií proveditelnosti a studií připojitelnosti.

4

Projektová dokumentace

Vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci potřebnou pro realizaci a dotaci.

5

Smlouva
o připojení

Na základě plné moci zajistíme připravíme a vyjednáme smlouvu o připojitelnosti do distribuční soustavy.

6

Dotační
poradenství

Z dostupných výzev doporučíme nejvhodnější a zařídíme kompletní administrativu.

7

Stavební
řízení

Pro instalace s výkonem nad 50 kWp zajistíme na základě plné moci kompletní podklady ke stavebnímu řízení.

8

Požárně-bezpečnostní řešení stavby

Zajistíme veškeré náležitosti pro požárně-bezpečností řešení stavby, aby odpovídalo normám.

9

Revize, kolaudace a uvedení do provozu

Samozřejmostí je kompletní revizní zpráva, kolaudace stavby a její uvedení do provozu.

10

Záruční a pozáruční servis

Všem našim realizací poskytujeme kompletní záruční a pozáruční servis, provádíme pravidelné kontroly a vzdálenou správu zařízení.

slider icon

Pro konzultaci vašeho projektu nás neváhejte kontaktovat!

Objednejte si konzultaci zdarma a zjistěte, jaké jsou možnosti instalace fotovoltaické elektrárny ve vašem objektu.

spinner

Prosím zkontrolujte zápis PSČ.

?

Fotografie střechy, vyúčtování elektřiny, atd.

icon
faq bg

otázky a odpovědi

Nenašli jste odpovědi na všechny vaše otázky spojené s tématem? Podívejte se na stranu Otázky a odpovědi, kde se dozvíte další informace.