Vše podstatné o dotacích na fotovoltaiku

obrázek článku

Vše podstatné o dotacích na fotovoltaiku

Přemýšlíte o výstavbě fotovoltaické elektrárny, ale ztrácíte se v různých vládních dotačních programech a netušíte, který je ten správný pro energetickou optimalizaci vašeho domu nebo firemní nemovitosti? Připravili jsme pro vás stručný přehled zásadních informací k dotačním programům na fotovoltaické elektrárny v roce 2021.

Mnozí z vás už jistě slyšeli pojem Nová zelená úsporám. Co se pod tímto názvem skrývá? Jedná se o datační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí. Program má za cíl snižování energetické náročnosti budov. Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Program podporuje celou řadu aktivit směřujících k nižší energetické náročnosti, od zateplování fasád přes využití odpadní vody, výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, rekuperační systém až po právě solární termické a fotovoltaické systémy.

financovani-uvod Termické solární panely, nebo fotovoltaika?

Laiky bývají často zaměňovány takzvané termické solární panely a panely fotovoltaické. Zatímco termické solární panely slouží k ohřevu teplonosné kapaliny, která v zásobníku následně ohřívá vodu, fotovoltaický panel, respektive systém, přeměňuje sluneční záření na elektrickou energii. Tu je poté možné využít k různým účelům včetně ohřevu vody v klasickém bojleru.Dotace na fotovoltaiku

O dotaci mohou žádat vlastníci domů i stavebníci, tedy osoby, které svůj rodinný dům teprve staví. Termín podání žádosti o dotaci není vázán na dokončení nemovitosti (kolaudaci). Žádost lze podat před zahájením stavby či úpravy domu, během stavby/rekonstrukce i po jejich skončení.

Výše dotace se pohybuje v rozmezí 35 000–50 000 Kč u solárních termických systémů a 35 000–205 000 Kč u fotovoltaických systémů. V rámci celého programu lze získat až 50 % způsobilých výdajů, nejvýše však v součtu 350 000 Kč.Jak požádat o dotaci na fotovoltaiku

Komplexní podmínky dotačních programů naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí nebo také na stránkách Nová zelená úsporám. Před samotným podáním žádosti je třeba nejprve zpracovat projektovou dokumentaci a posudek energetické náročnosti budovy. Vyplnit se musí také krycí list technických parametrů, podrobně popisující současný stav a navrhovanou změnu. Žádost se elektronicky zaregistruje na stránkách www.novazelenausporam.cz a poté (nejpozději do 5 dnů) se doručí vytištěný a řádně vyplněný registrační formulář včetně všech požadovaných dokumentů a příloh na vybrané krajské pracoviště SFZP.

Jakmile žádost projde schvalovacím procesem, dojde k registraci akce a poskytnutí dotace na solární panely. Poté je dotace vyplacena na účet žadatele.Na co je třeba myslet

Při instalaci samotné elektrárny je třeba mít zajištěn odborný dozor. Dále je nezbytné, aby veškeré materiály, výrobky i samotná montážní firma vyhovovaly striktním požadavkům programu. Porušení pravidel může vést k neschválení žádosti, což by znamenalo nemilé prodražení a drastické zvýšení doby návratnosti solární elektrárny.Podmínky pro získání dotace na rodinný dům

Státní dotaci je možné získat pouze za splnění určitých podmínek. Dům, na nějž je žádáno, musí mít číslo popisné a měl by být kolaudovaný jako rodinný dům, objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost. Celková plocha domu by neměla přesáhnout 350 m2. Žadatel musí prokázat bezdlužnost vůči státu a v posledních 5 letech nesmí žádat o dotaci na více než jeden dům (co dům, to jeden žadatel). Maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému na rodinném domě nesmí být vyšší než 10 kWp. Příjemce dotace musí zachovat účel užívání předmětu podpory po určitou stanovenou dobu, tzv. dobu udržitelnosti. Tato lhůta je 10 let ode dne vydání Registrace a rozhodnutí o přidělení dotace.A co firmy?

Na dotace pro firmy v oblasti fotovoltaických elektráren pamatuje program Úspory energie, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na tuto dotaci může dosáhnout firma prakticky všech velikostí, avšak minimální částka pro získání dotace je 2 000 000 Kč. Program Úspory energie je zaměřen na projekty typu FVE bez baterie s výkonem 180–200 kW a projekty FVE s baterií o výkonu 100 kW + baterie o kapacitě 100–120 kWh. Jeden žadatel může získat dotaci ve výši až 50 mil. Kč.

Nově mohou na dotaci dosáhnout také provozovatelé hotelů, restaurací, sportovních, zábavních i rekreačních zařízení. Stále však platí, že na dotaci nedosáhnou firmy se sídlem v Praze.Samoinstalace, nebo spolupráce se specialisty?

Žádost o dotaci by měl každý inteligentní občan zvládnout, nicméně i při řešení fotovoltaiky „svépomocí“ je třeba pamatovat na splnění veškerých požadavků dotačních programů, aby došlo ke skutečnému proplacení dotace na účet žadatele. Spolupráce s firmou vám zajistí klidnější spánek, výrazně vyšší procento pravděpodobnosti získání dotace blížící se jistotě. Kvalitní dodavatelé disponují zpravidla zkušenými a plně profesionálními týmy montérů i elektrikářů. Spolupráce s nimi může nepochybně výrazně pomoci jak se získáním dotace, tak se samotnou instalací.

Sdílet článek dál

Facebook @
solar

Fotovoltaika

Roční úspora až 80 % nákladů
na elektrickou energii,
řešení na klíč bez starostí

více Více

tepelne cerpadlo

Tepelné čerpadlo

Roční úspora až 60.000 Kč
na nákladech spojené s vytápěním
a ohřevem užitkové vody.

víceVíce

dotace

Státní dotace

Na fotovoltaiku i tep. čerpadlo
Garantujeme získání dotace
Všechno papírování zařídíme

víceVíce

Věříme v zelenější budoucnost, preferujeme kvalitu před kvantitou a zakládáme si na individuálním přístupu ke každému klientovi. Cílem je vaše spokojenost.

Acetex logo