chat icon Online chat

Je fotovoltaika bezpečná? Nepodceňujte instalaci a pravidelný servis

01.07.2024

Fotovoltaická elektrárna je velmi bezpečná, pokud je nainstalována profesionály.

Bezpečnost fotovoltaiky: Nepodceňujte instalaci a pravidelný servis

 

Diskuse nad bezpečností fotovoltaiky se objeví vždy, když dojde k nějakému incidentu, většinou požáru. Přitom fotovoltaická elektrárna je sama o sobě velmi bezpečnou technologií, pokud je nainstalována profesionálně, dle všech norem a pravidelně servisována odbornou firmou.

Abyste mohli klidně spát a nebáli se, že fotovoltaika nad vaší hlavou nečekaně vzplane, je prvním a základním krokem, abyste si na její montáž sjednali profesionální společnost, jejíž montéři mají příslušné certifikace. Konkrétně se jedná o elektromontéra fotovoltaických zařízení s osvědčením o profesní kvalifikaci 26 014 H dle zákona o hospodaření. Tato kvalifikace je také požadavkem k získání dotací z programu Nová zelená úsporám a NZÚ Light.


Jednotlivé komponenty a jejich bezpečnost

Vnějším komponentem elektrárny jsou fotovoltaické panely. Ty tvoří zejména sklo, které je samo o sobě nehořlavé. Důležitým prvkem bezpečnosti je také správné ukotvení panelů na profily a jejich zajištění proti povětrnostním podmínkám tak, aby nedošlo k poškození či odfouknutí panelu v průběhu bouřky či extrémního větru.

„Panely je třeba instalovat na střechu, která je v dobré kondici a instalací neohrozíme její poškození z hlediska statiky. Umístění panelů a dalších komponent znamená zatížení, se kterým je potřeba počítat. Při instalaci stav střechy nepodceňujeme a majitelům případně doporučíme ještě před realizací fotovoltaiky provést částečnou nebo úplnou rekonstrukci střechy,“ poznamenává René Milota, jednatel společnosti Acetex.

Také umístění střídače a bateriového úložiště je potřeba promyslet. Obě zařízení v ideálním případě umísťujeme do prostoru, který má stálou teplotu, nedochází zde k vysokým výkyvům teplot (přehřívání, mrazy).). Místnost by také neměla být příliš prašná, a ani by v ní neměly být nějaké hořlavé materiály. Zvolení správné technologie je tedy klíčové a ne každá technologie je vhodná pro všechny, proto je důležité si na základě osobní schůzky nechat poradit obchodně technickým zástupcem a nedát na rady neodborníků, každá profesionální firma proto nabízí několik řešení různých výrobců.

 

Elektroinstalace – nejdůležitější prvek z hlediska bezpečnosti

Právě vadná, případně neodborně provedená instalace je v drtivé většině příčinou požárů vzniklých fotovoltaickou elektrárnou. Ostatně i v souvislosti s nedávným požárem a výbuchem domu na Náchodsku hasiči upozorňují, že daný incident je příkladem rizika, které nese instalace a provoz fotovoltaických systémů, pokud nejsou montovány profesionálně. Proto právě elektroinstalaci a její následné revizi před spuštěním do provozu by mělo být věnováno hodně pozornosti.

Nedílnou součástí každé fotovoltaiky je kabeláž, která propojuje jednotlivé části – vnitřní a vnější – elektrárny. Ta by měla být  vhodně zvolena (průměry kabelů, certifikace kabelů) a vedena nehořlavými, UV stabilními chráničkami a to tak, aby nedocházelo k nadměrnému tahu, ohýbání či namáhání. V neposlední řadě je naprosto zásadní použití vhodných rozvaděčů s patřičnou výzbrojí, certifikací, kusovými zkouškami a výpočtem oteplení. To vše s prokazatelnou dokumentací od výrobců všech částí systému.

„Od května 2023 také platí nová vyhláška, která dále zvyšuje bezpečnost fotovoltaických elektráren pomocí systému rychlého vypnutí (rapid shutdown)se zapojením odpojovacíhoprvku. Takovým komponentem mohou být  odpojovače panelů nebo tak zvané optimizéry, které sledují i provozní data, zejména výkon fotovoltaického panelu. V případě výkyvu či abnormality dokážou panel odpojit a odstavit tak jeho provoz,“ vysvětluje René Milota z Acetexu.

Důležitým bezpečnostním prvkem fotovoltaické elektrárny je svodič přepětí SPD. Dle ČSN 332000-712 ed.2 a odborného stanoviska Technické Inspekce České Republiky (dále jen TIČR) platí, že SPD svodiče je zapotřebí použít na DC straně instalace co nejblíže u střídačů a dále pak před vstupem do budovy (rozhraní prostředí), pokud je vzdálenost mezi vstupem DC kabelu do budovy a měničem větší než 10 metrů. Tedy u běžných instalací v rodinných domech by měly být instalovány dvě DC ochrany pro zýšení bezpečnosti celého systému.

Dům, na němž je instalovaná fotovoltaika, by měl mít také odpovídající zemnící bod – hromosvod či bleskosvod v případě nepřítomnosti by měl být zemnící bod zhotoven při instalaci. Ten zajistí správné uzemnění panelů v případě přímého zásahu bleskem, ale i před jeho dalšími účinky, tedy před bleskovým proudem šířícím se distribuční sítí a elektromagnetickým polem.

 

Revize, prevence a monitoring

Před samotným uvedením fotovoltaiky do provozu je nutná revize fotovoltaiky odborným pracovníkem s příslušnou certifikací. Ten kontroluje elektroinstalaci, ale také dodržení veškerých legislativních norem.

René Milota navazuje: „Po spuštění fotovoltaiky je žádoucí ji připojit na monitorovací systém, který zaznamenává veškeré fungování systému, jeho případné výkyvy a anomálie v režimu 24/7. Je napojen na technické oddělení dodavatelské firmy, které může provést analýzu, a to buď vzdáleně provést opravu, nebo vyslat na místo odborný servisní tým.“

I přes napojení na monitoring by majitelé fotovoltaiky měli alespoň jednou ročně požádat o fyzickou preventivní servisní prohlídku systému, která může na místě odhalit mechanická poškození nebo třeba i zvýšit účinnost či fungování upgradem softwarové části střídače..

„Pro majitele, kteří chtějí ještě něco navíc, lze v blízkosti elektrozařízení instalovat samohasicí zařízení, které se při požáru samo aktivuje. A samozřejmostí je zahrnout fotovoltaický systém do pojištění domu, na to se často zapomíná,“ uzavírá René Milota, jednatel Acetexu.

V případě, že máte další dotazy ohledně bezpečnosti fotovoltaické elektrárny, nebo si chcete objednat preventivní prohlídku fotovoltaiky, ozvete se nám.

Konzultace zdarma

Získáte plnohodnotný návrh optimalizace energetické náročnosti vašeho domu a my vám zařídíme dotaci.

spinner

?

PSČ je pro náš důležité z důvodu přidělení správného
obchodně-technického zástupce, který má na starost vaši lokalitu

Prosím zkontrolujte zápis PSČ.

?

Zde vložte svůj promo kód. Neznáte-li svůj promo kód a
nebo byste chtěli zjistit více informací o programu
klientských doporučení, klikněte ZDE.

?

Fotografie střechy, vyúčtování elektřiny, atd.

icon
*povinné pole
ICON: Spinoco chat