chat icon Online chat

Jak se připravit na instalaci tepelného čerpadla

31.08.2023

Návod, jak správně připravit dům na instalaci tepelného čerpadla

Stejně jako v případě fotovoltaické elektrárny je třeba připravit rodinný dům na instalaci tepelného čerpadla. Připravenost totiž přispěje k hladkému průběhu instalace systému a vy budeme moci začít vytápět a ohřívat úsporněji co nejdříve.

Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou částí, venkovní a vnitřní jednotky. V našich klimatických podmínkách se nejčastěji instaluje typ vzduch voda.

Venkovní jednotka se umísťuje vždy poblíž obvodové stěny domu, protože je třeba ji propojit přes zeď s vnitřní jednotkou. Její směřování by mělo být ventilátorem ode zdi a minimálně dva metry od dalších objektů a překážek (porosty, technické stavby, plot atd.). Vzduch musí tepelným čerpadlem protékat zcela volně tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání již ochlazeného vzduchu.

Tip č. 1: I když moderní tepelná čerpadla mají tichý provoz, kolem cca 35 až 40 dB na úrovni lednice, raději ho neumísťujte přímo pod okna ložnice.

Plocha, na které bude tepelné čerpadlo umístěna, musí být rovná a ze zpevněného materiálu (ne tráva, písek atd.), protože jednotka váží přes 200 kilo. Je doporučeno jednotku instalovat na betonové základy. Dále by měla umístěna alespoň 30 cm na zemí, kvůli možnosti sněhové pokrývky. Pokud je možnost pádu sněhu na jednotku, doporučuje se též její zastřešení, které musí být alespoň 1 metr na čerpadlem.

Kondenzát a jeho odtok

U vnější jednotky je třeba také zajistit způsob odtoku kondenzátu. Existuje několik možností, jak vznik vody, které může být za den až 50 litrů, řešit. Vzniklý kondenzát se hromadí ve vaně ve spodní části jednotky a je zapotřebí jej odvádět trubkou do vhodné výpusti. Daná výpust musí být umístěna v místě, kde nedochází k zamrznutí. Jsou podstatě tři možnosti, kam výpust umístit:

Vsakovací jímka – je-li v domě sklep, vsakovací jímka se musí umístit tak, aby kondenzovaná voda neovlivňovala dům. Jinak lze vsakovací jímku umístit přímo pod tepelné čerpadlo. V případě výpustě přes odpadní trubku, musí být také instalován elektrický topný kabel.

Vnitřní výpusť – zkondenzovaná voda se odvádí do vnitřní výpusti (podléhající místním nařízením a předpisům). Potrubí se vede následně dolů od jednotky. Potrubí na odvod kondenzátu musí mít sifon, aby se zabránilo cirkulaci vzduchu v potrubí.

Odtok do okapu – veďte potrubí dolů od jednotky. Potrubí na odvod kondenzátu musí mít sifon, aby se zabránilo cirkulaci vzduchu v potrubí. Odvod kondenzátu se nesmí napojovat na potrubí splaškové kanalizace!

Tip č. 2: Jako nejvhodnější řešení z dlouhodobého servisního hlediska se jeví instalace do vsakovací jímky. Toto řešení odtoku kondenzátu znamená, že nebude docházet k větším technickým problémům.

Vnitřní jednotka a technická místnost

Jak již bylo řečeno, systém tepelného čerpadla má i vnitřní jednotku, která je na prostor náročnější než ta venkovní. V technické místnosti bude umístěn regulátor a akumulační nádoba. Regulátor se umísťuje na stěnu a je potřeba prostor alespoň 1 x 1,5 metru. Velikost akumulační nádoby se odvíjí od výkonu jednotky a může mít kapacitu od 300 do 100 litrů. Je umístěna na zemi, většinou má válcovitý tvar o průměru 60 cm až 1 metr. V každém případě je třeba počítat s tím, že výška místnosti musí být alespoň 2 metry a před vnitřními jednotkami musí zůstat vždy alespoň 80 cm volného místa. Místnost musí být suchá, se stálou teplotou a s odvětráváním.

Tip č. 3: Požadavky na rozvody a rozvodnou skříň se liší dle projektu, zkonzultujte je tedy s obchodně-technickým zástupce realizátora při první návštěvě. Abyste věděli, co připravit před instalací.

V případě, že si nejste přípravnými pracemi jistí, ozvěte se nám přes kontaktní formulář a domluvte si konzultaci s obchodně-technickým zástupcem.

PŘIPRAVUJETE DŮM NA INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY? ČTĚTE ZDE.

Realizace_Acetex_TPČ_SE (2) 

TPC_realizace_Acetex_Popovičky (4) 

885a16912436861qput7t8tg 

FVE_TPČ_realizace_Acetetx_Praha-zapad (3) 

Konzultace zdarma

Získáte plnohodnotný návrh optimalizace energetické náročnosti vašeho domu a my vám zařídíme dotaci.

spinner

?

PSČ je pro náš důležité z důvodu přidělení správného
obchodně-technického zástupce, který má na starost vaši lokalitu

Prosím zkontrolujte zápis PSČ.

?

Zde vložte svůj promo kód. Neznáte-li svůj promo kód a
nebo byste chtěli zjistit více informací o programu
klientských doporučení, klikněte ZDE.

?

Fotografie střechy, vyúčtování elektřiny, atd.

icon
*povinné pole