micro-banner-img
Zjistit více
micro-banner-img allianz

Pojištění
dodavatele
Acetex na srovnávači fotovoltaiky Voltaico.cz

Kotlíkové dotace 2023

  • Pro domácnosti s nízkými příjmy a domácnosti seniorů
  • Dotace až do 95 % způsobilých nákladů
  • Vyřízení administrativy a kontrola vyplacení prostředků
Domluvit konzultaci
dotace kotlikova

Výměna zdroje tepla

Od léta 2023 jednotlivé kraje postupně vyhlašují Kotlíkové dotace, které jsou určené na výměnu kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu alespoň 24 měsíců před podáním žádosti). Podmínkou je, aby žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírali ke dni podání žádosti o Kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo žadatel či jiný člen jeho domácnosti v období mezi 1. 1. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Žádat lze na instalace realizované po 1. 1. 2021 a výše podpory může dosáhnout až 95 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 180 000 Kč. Na realizaci lze čerpat zálohu ve výši minimálně 60 % nákladů na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Jednotlivé náklady je třeba doložit fakturami a dalšími doklady. Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

Jak získání dotace probíhá?

Pošlete nám poptávku přes konzultační formulář.

osobní schůzka
Na základě prvních informací od vás ověříme, zda splňujete dotační podmínky.
1
Náš obchodně technický zástupce provede šetření a navrhne konkrétní řešení.
2
Po podpisu smlouvy vypracujeme kompletní žádost a zašleme ji na příslušný kraj.
3
Vystavíme zálohovou fakturu a pohlídáme vyplacení zálohy dotace na váš účet.
servis
Po dokončení instalace doložíme potřebné dokumenty a pohlídáme vyplacení doplatku.
Typ zdroje Limit
Tepelné čerpadlo 180,000 Kč